Adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) 20. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettségnél fogva Társaságunk a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóval közli a felhasználókkal a weboldalon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeit.

Az adatkezelésre a www.ipari-mezogazdasagi-gumiabroncsok.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerüljenek.

1. Az adatkezelő:

Reifen Kft – Nagy Sándor
Telephelye: 2800 Tatabánya Tarjáni út 1
Cégjegyzékszám: 11 09 012744

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.ipari-mezogazdasagi-gumiabroncsok.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3. A szolgáltatások illetve áruk megrendelése során kezelt adatok köre:

Vevő név,
Lakcíme vagy munkahelyi cím,
Telefonszáma,
E-mail címe
Megrendelés adatai (megrendelt termék, a fizetés adatai).

4. Az adatkezelés célja:

A weboldalt üzemeltető adatkezelő az érintettek adatait termékértékesítésre, szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelővel való kapcsolattartás, valamint a termékek, szolgáltatások ellenértékének számlázása, és az ezzel kapcsolatos esetleges követelés érvényesítése céljából kezeli.

A fentieken túlmenően adatkezelés célja piackutatás és ajánlattétel küldése üzletszerzés érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, az általa eltérő céllal kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, így ha a felhasználóval szemben a vállalkozásunk igényt kíván érvényesíteni, az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig, illetve azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon szerepelnek (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

6. Az adatkezelésre és adatok megismerésére jogosultak

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik az Info törvényben foglalt alapelvek megtartása mellett.

7. Adattovábbítás

Az adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célra nem használhatja fel. Személyes adat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján továbbítható, ide nem értve, ha az adattovábbítást törvény ettől eltérően, kötelező erővel előírja, valamint a lentebbi áruszállítás, kézbesítés esetkörét.

Harmadik személy részéről érkező adatkérés esetén az adatkezelő minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Cookie-k elhelyezése és azok fajtáira vonatkozó tájékoztató

A cookie a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t.  A cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k előnye tehát a felhasználókra nézve: – segítheti a szolgáltatót, ha információkat, vagy termékeket keres- Időt takarítanak meg a felhasználó számára és egyes weboldalakon történő böngészést is megkönnyítik (az oldal ismételt látogatásakor nem kell elvégezni a korábban az adott oldalon elvégzett beállításokat)

A cookie-k nem hordozhatnak vírusokat és önmagukban a felhasználó azonosítására sem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A weboldal cookie-kat helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén,amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a cookie-k elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie-k kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak.

Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. Amennyiben nem akarja, hogy a weboldalunkon keresztül a cookiek telepítésre kerüljenek a számítógépére, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően.

9. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését vagy zárolását, illetve tiltakozhat név- és lakcím adatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen.
Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcím adatait az adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó – ha a személyes adatok védelméhez való illetve a személyes adat kezeléssel kapcsolatos joga sérült – közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat.
Jogérvényesítési lehetőségeit gyakorolhatja az Info törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt, fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c)

Reifen Kft.